Cho dãy các chất: glucozơ xenlulozơ saccarozơ tinh...

Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, ...

0
Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, natri fomat. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là :
2.4.3.5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
C
2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP