Cho cân bằng hoá học sau: 2S O_2...

Cho cân bằng hoá học sau: \[2S{O_2}\left( k \right){\text{ }} + {\tex...

0
Cho cân bằng hoá học sau:
\[2S{O_2}\left( k \right){\text{ }} + {\text{ }}{O_2}\left( k \right) \to 2SO_3{\text{ }}\left( k \right);\Delta H{\text{ }} < {\text{ }}0.\]

Cho các biện pháp sau:

(1) tăng nhiệt độ

(2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng

(3) hạ nhiệt độ

(4) dùng thêm chất xúc tác V2O5

(5) giảm nồng độ SO3

(6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng.

Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch?

(1),(6). (2), (3), (5). (2), (3), (4), (6). (1), (4), (6).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
(1),(6).

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP