Đốt cháy hoàn toàn 24 4 gam hỗn...

Đốt cháy hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp X gồm C3H6; C3H8; C4H10, CH3CHO; ...

0
Đốt cháy hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp X gồm C3H6; C3H8; C4H10, CH3CHO; CH2=CH-CHO cần vừa đủ 49,28 lít O2 (đktc). Sau phản ứng thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác, lấy toàn bộ lượng X trên sục vào dung dịch AgNO3/NH3 dư xuất hiện m gam kết tủa (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị của m là
21,6 32,4 43,2 54,0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Sử dụng số đếm. Giả sử hỗn hợp chỉ có C3H6 ; C4H10 ; CH3CHO.

Đặt số mol của C3H6 ; C4H10 ; CH3CHO lần lượt là a, b, c.

_ Khối lượng của X: 42a + 58b + 44c = 24,4 (1)

_ Số mol của O2 phản ứng: \[\frac{9a}{2}+\frac{13b}{2}+\frac{5c}{2}=2,2\](2)

_ Số mol H2O: 3a + 5b + 2c = 1,6 (3)

Từ (1); (2); (3) ta giải ra được: \[a=\frac{7}{30};\text{ }b=0,1;\text{ }c=0,2.\]

+ Khi X tác dụng với AgNO3/NH3 dư: \[C{{H}_{3}}CHO+AgN{{O}_{3}}\to 2Ag\]

Số mol Ag là: \[{{n}_{Ag}}=2.{{n}_{C{{H}_{3}}CHO}}=0,4\text{ }mol.\]

Khối lượng kết tủa là: m = 0,4.108 = 43,2 gam. Vậy chọn C.

43,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP