Cho dãy số $ left u_n right $...

Cho dãy số $\left( {{u_n}} \right)$ thỏa mãn $4{e^{2{u_9}}} + 2{e^{{u...

0
Cho dãy số $\left( {{u_n}} \right)$ thỏa mãn $4{e^{2{u_9}}} + 2{e^{{u_9}}} - 4{e^{{u_1} + {u_9}}} = {e^{{u_1}}} - {e^{2{u_1}}} + 3$ và ${u_{n + 1}} = {u_n} + 3\;,\;\forall n \geqslant 1$. Khi đó giá trị nhỏ nhất của n để ${u_n} > 3$ là:
11 12 9 10

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
11

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP