Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + 3x + 2$ trên đo...

0
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + 3x + 2$ trên đoạn $\left[ { - 1;2} \right].$
$\mathop {Miny}\limits_{\left[ { - 1;2} \right]} = 3$$\mathop {Miny}\limits_{\left[ { - 1;2} \right]} = 2$$\mathop {Miny}\limits_{\left[ { - 1;2} \right]} = 4$$\mathop {Miny}\limits_{\left[ { - 1;2} \right]} = - 5$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\mathop {Miny}\limits_{\left[ { - 1;2} \right]} = 3$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP