Đồ thị các hàm số$y = log x...

Đồ thị các hàm số$y = \log x + 2;$$y = 1 - \log x;$$y = \log \left| x...

0
Đồ thị các hàm số
$y = \log x + 2;$
$y = 1 - \log x;$
$y = \log \left| x \right|;$
$y = \left| {\log x} \right|$
lần lượt là các hình nào trong các hình sau?

3,1,4,2 4,3,2,1 3,4,2,1 3,4,1,2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3,1,4,2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP