Trong mặt phẳng $Oxy $ tọa độ cho...

Trong mặt phẳng $Oxy,$ tọa độ cho 2 điểm $A\left( {1; - 1} \right),{\...

0
Trong mặt phẳng $Oxy,$ tọa độ cho 2 điểm $A\left( {1; - 1} \right),{\text{ }}B\left( { - 2;1} \right).$ Biết phép tịnh tiến theo vec tơ $\overrightarrow v $ biến $A$ thành $B$. Tìm tọa độ $\overrightarrow v .$
$\overrightarrow v = \left( { - 3;2} \right)$$\overrightarrow v = \left( {3; - 2} \right)$$\overrightarrow v = \left( {2; - 3} \right)$$\overrightarrow v = \left( { - 2;3} \right)$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\overrightarrow v = \left( { - 3;2} \right)$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP