Hình vẽ bên là đồ thị của một...

Hình vẽ bên là đồ thị của một trong các hàm số dưới đây. Đó là hàm số...

0
Hình vẽ bên là đồ thị của một trong các hàm số dưới đây. Đó là hàm số nào?

$y = {x^3} - {x^2} + 2$$y = {x^3} - 3x + 2$$y = {x^3} - 3{x^2} + 2$$y = {x^3} - x + 2$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$y = {x^3} - {x^2} + 2$

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP