Cho hình chóp S ABCD Gọi $ left...

Cho hình chóp \[S.ABCD.\] Gọi $\left( \alpha \right)$ là mặt phẳng qu...

0
Cho hình chóp \[S.ABCD.\] Gọi $\left( \alpha \right)$ là mặt phẳng qua $A$ và vuông góc với \[SC.\]$\left( \alpha \right)$ cắt $SC$ tại $E.$ Xác định góc giữa AC với
$\widehat {EAC}$$\widehat {ECA}$$\widehat {ASE}$$\widehat {CEA}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\widehat {EAC}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP