Trong không gian $Oxyz $ với hệ tọa...

Trong không gian $Oxyz,$ với hệ tọa độ cho mặt cầu (S) : ${x^2} + {y^...

0
Trong không gian $Oxyz,$ với hệ tọa độ cho mặt cầu (S) : ${x^2} + {y^2} + {z^2} - x + 2y + 1 = 0$. Tìm tọa độ tâm và bán kính R của (S)?
$I(\frac{{ - 1}}{2};1;0),R = \frac{1}{4}$$I(\frac{1}{2};1;0),R = \frac{1}{2}$$I(\frac{1}{2}; - 1;0),R = \frac{1}{2}$$I(\frac{{ - 1}}{2};1;0),R = \frac{1}{2}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$I(\frac{{ - 1}}{2};1;0),R = \frac{1}{4}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP