Trong không gian cho tam giác $ABC$ vuông...

Trong không gian cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có $AB=\sqrt{3}$ và...

0
Trong không gian cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có $AB=\sqrt{3}$ và $\widehat{ACB}={{30}^{0}}$. Tính thể tích $V$ của khối nón nhận được khi quay tam giác $ABC$ quanh cạnh $AC$.
$V=5\pi $ .$V=9\pi $ .$V=3\pi $ .$V=2\pi $.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$V=3\pi $ .

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP