Cho hàm số $f$ liên tục trên đoạn...

Cho hàm số $f$ liên tục trên đoạn $\left[ -6;5 \right]$ , có đồ thị g...

0
Cho hàm số $f$ liên tục trên đoạn $\left[ -6;5 \right]$ , có đồ thị gồm hai đoạn thẳng và nửa đường tròn như hình vẽ. Tính giá trị $I=\int_{-6}^{5}{\left[ f\left( x \right)+2 \right]dx}$.

$I=2\pi +35$ .$I=2\pi +34$ .$I=2\pi +33$.$I=2\pi +32$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$I=2\pi +32$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP