Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số...

Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số $y = - {x^4} + 8{x^2}.$

0
Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số $y = - {x^4} + 8{x^2}.$
$\left( { - \infty ; - 2} \right) \cup \left( {0;2} \right)$$\left( { - \infty ; - 2} \right)$ và $\left( {0;2} \right)$$\left( { - 2;0} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)$$\left( { - 2;0} \right)$ và $\left( {2; + \infty } \right)$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\left( { - \infty ; - 2} \right) \cup \left( {0;2} \right)$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP