Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy $ cho...

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho điểm $M\left( { - 2;1} \right).$ Hỏ...

0
Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho điểm $M\left( { - 2;1} \right).$ Hỏi điểm M là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?
$z = 2 - i$$z = - 2 + i$$z = - 1 + 2i$$z = 1 - 2i$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$z = 2 - i$

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP