Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề...

Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: I: Hàm số $y = \ln \left| x \r...

0
Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
I: Hàm số $y = \ln \left| x \right|$ có đạo hàm tại $\forall x \ne 0$ và ${\left( {\ln \left| x \right|} \right)^\prime } = \frac{1}{{\left| x \right|}}$
II: $\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} {\log _2}x = - \infty $.
III :Đồ thị hai hàm số $y = {a^x}$ và $y = - {\log _a}\left( { - x} \right)$ với là hai đường cong đối xứng nhau qua IV: Hàm số có tập xác định $y = {x^\alpha },\left( {\alpha \in Z} \right)$ là $\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}$.
0 1 2 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP