Biết với $ int limits_1^2 ln left 9...

Biết với $\int\limits_1^2 {\ln \left( {9 - {x^2}} \right)} dx = a\ln ...

0
Biết với $\int\limits_1^2 {\ln \left( {9 - {x^2}} \right)} dx = a\ln 5 + b\ln 2 + c$ với $a,b,c \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b + c$?
$S = 0$$S = - 2$$S = - 3$$S = - 1$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$S = 0$

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP