Tập xác định của hàm số $y =...

Tập xác định của hàm số $y = \sqrt {\cos x - 1} + 1 - {\cos ^2}x$ là:

0
Tập xác định của hàm số $y = \sqrt {\cos x - 1} + 1 - {\cos ^2}x$ là:
$D = \left\{ {2k\pi \left| {k \in Z} \right.} \right\}$$D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi \left| {k \in Z} \right.} \right\}$$D = R\backslash \left\{ {k\pi \left| {k \in Z} \right.} \right\}$$D = \left\{ 0 \right\}$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$D = \left\{ {2k\pi \left| {k \in Z} \right.} \right\}$

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP