Trong không gian $Oxyz $ với hệ tọa...

Trong không gian $Oxyz,$ với hệ tọa độ chỉ ra 1 véc tơ pháp tuyến của...

0
Trong không gian $Oxyz,$ với hệ tọa độ chỉ ra 1 véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P): $4{\text{x}} - y - 3{\text{z}} + 2 = 0$
$\overrightarrow n = (4; - 1; - 3)$$\overrightarrow n = ( - 1; - 3;2)$$\overrightarrow n = (4;0; - 3)$$\overrightarrow n = (4; - 3;2)$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\overrightarrow n = (4; - 1; - 3)$

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP