Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz...

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho 2 đường thẳng ${d_1}:\frac...

0
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho 2 đường thẳng ${d_1}:\frac{{x + 1}}{2} = \frac{{y - 1}}{{ - m}} = \frac{{z - 2}}{{ - 3}}$, ${d_2}:\frac{{x - 3}}{1} = \frac{y}{1} = \frac{{z - 1}}{1}$ . Tìm tất cả giá trị thực của m để ${d_1}$ vuông góc với ${d_2}$?
$m = - 1$$m = 1$$m = - 5$$m = 5$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$m = - 1$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP