Gọi $ z_1 text z_2 $ là các...

Gọi ${z_1},{\text{ }}{z_2}$ là các nghiệm phức của phương trình: ${z^...

0
Gọi ${z_1},{\text{ }}{z_2}$ là các nghiệm phức của phương trình: ${z^2} - 2z + 10 = 0.$ Giả sử $A,{\text{ }}B$ lần lượt là các điểm biểu diễn ${z_1},{\text{ }}{z_2}$ trên mặt phẳng phức. Tính độ dài đoạn thẳng $AB.$
$6$$\sqrt {10} $$2\sqrt {10} $$2$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$6$

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP