Cho $I = int frac sin 2x cos...

Cho $I = \int {\frac{{\sin 2x}}{{{{\cos }^4}x + {{\sin }^4}x}}dx} $. ...

0
Cho $I = \int {\frac{{\sin 2x}}{{{{\cos }^4}x + {{\sin }^4}x}}dx} $. Nếu đặt $t = \cos 2x$ thì mệnh đề nào đúng?
$\int {\frac{{ - 1}}{{{t^2} + 1}}dt} $$\int {\frac{1}{{{t^2} + 1}}dt} $$\frac{1}{2}\int {\frac{1}{{{t^2} + 1}}} dt$$2\int {\frac{1}{{{t^2} + 1}}dt} $

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\int {\frac{{ - 1}}{{{t^2} + 1}}dt} $

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP