Phương trình: 2 sin ^2 2x - 5...

Phương trình: \[2{\sin ^2}2x - 5\sin 2x + 2 = 0\] có hai họ nghiệm dạ...

0
Phương trình: \[2{\sin ^2}2x - 5\sin 2x + 2 = 0\] có hai họ nghiệm dạng $x = \alpha + k\pi ;x = \beta + k\pi ,\left( {0 < \alpha ,\beta < \pi } \right)$. Khi đó tích $\alpha .\beta $ là:
$ - \frac{{5{\pi ^2}}}{{144}}$$\frac{{5{\pi ^2}}}{{36}}$$ - \frac{{5{\pi ^2}}}{{36}}$$\frac{{5{\pi ^2}}}{{144}}$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$ - \frac{{5{\pi ^2}}}{{144}}$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP