Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz...

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho $M(1; - 2;3),N(3;0; - 1)$ ...

0
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho $M(1; - 2;3),N(3;0; - 1)$ và điểm $I$ là trung điểm của $MN$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
$\overrightarrow {OI} = 2\overrightarrow i - \overrightarrow j + 2\overrightarrow k $$\overrightarrow {OI} = 2\overrightarrow i - \overrightarrow j + \overrightarrow k $$\overrightarrow {OI} = 4\overrightarrow i - 2\overrightarrow j + \overrightarrow k $$\overrightarrow {OI} = 4\overrightarrow i - 2\overrightarrow j + 2\overrightarrow k $

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\overrightarrow {OI} = 2\overrightarrow i - \overrightarrow j + 2\overrightarrow k $

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP