Cho hình chóp $S ABCD$ có đáy là...

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi, $\widehat {BAD} = {60^0},...

0
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi, $\widehat {BAD} = {60^0},{\text{ }}SA \bot \left( {ABCD} \right).$ Mệnh đề nào sau đây là Sai?
$\Delta SAD$ vuông $\Delta SBC$ vuông $BD \bot \left( {SAC} \right)$$\Delta SAB$ vuông

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\Delta SAD$ vuông

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP