Mệnh đề nào sau đây là đúng?...

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

0
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Nếu $f\left( x \right) \geqslant m,\forall x \in \left[ {a;b} \right]$ thì $m$ là giá trị nhỏ nhất của $f\left( x \right)$ trên đoạn $\left[ {a;b} \right].$Nếu $\mathop {\min f\left( x \right)}\limits_{x \in \left[ {\alpha ;\beta } \right]} = f\left( {{x_0}} \right)$ thì $f'\left( {{x_0}} \right) = 0.$Nếu hàm số $f\left( x \right)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ tại ${x_0} = b$ thì $f\left( x \right)$ nghịch biến trên đoạn $\left[ {a;b} \right].$Nếu $m$ là giá trị nhỏ nhất của $f\left( x \right)$ hàm số trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ thì $f\left( x \right) \geqslant m,\forall x \in \left[ {a;b} \right].$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nếu $f\left( x \right) \geqslant m,\forall x \in \left[ {a;b} \right]$ thì $m$ là giá trị nhỏ nhất của $f\left( x \right)$ trên đoạn $\left[ {a;b} \right].$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP