Gọi $ x_1 text x_2 text $ là...

Gọi ${x_1},{\text{ }}{x_2}{\text{ }}$ là các điểm cực trị của hàm số ...

0
Gọi ${x_1},{\text{ }}{x_2}{\text{ }}$ là các điểm cực trị của hàm số $y = {x^3} - 6{x^2} - 7x + 3.$ Tính giá trị của biểu thức $T = {x_1} + {x_2}.$
$12$$2$$1$$4$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$12$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP