Cho 2 số phức $ z_1 = 2...

Cho 2 số phức ${z_1} = 2 + i;{\text{ }}{z_2} = 1 - 3i.$ Tính $\left| ...

0
Cho 2 số phức ${z_1} = 2 + i;{\text{ }}{z_2} = 1 - 3i.$ Tính $\left| {\left( {1 + i} \right){z_1} + 2{z_2}} \right|.$
$18$$3\sqrt 2 $$0$$3$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$18$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP