Cho hàm số $f left x right $...

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục, có đạo hàm đến cấp 2 trên $\...

0
Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục, có đạo hàm đến cấp 2 trên $\mathbb{R}$ và $f\left( 0 \right) = 0,{\text{ }}f'\left( 1 \right) = \frac{9}{2},$ $\int\limits_0^1 {{{\left[ {f'\left( x \right)} \right]}^2}dx = \frac{{39}}{4}} ,$ $\int\limits_0^1 {\left( {{x^2} + x} \right)f''\left( x \right)dx} = \frac{5}{2}.$ Tính tích phân $I = \int\limits_0^2 {f\left( x \right)dx} .$
$\frac{{14}}{3}$$14$$\frac{7}{3}$$7$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{{14}}{3}$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP