Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz...

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt phẳng $(P):x - 2y + 2{...

0
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt phẳng $(P):x - 2y + 2{\text{z}} - 1 = 0$ và 2 đường thẳng ${d_1}:\frac{{x - 1}}{2} = \frac{{y - 3}}{{ - 3}} = \frac{z}{2}$, ${d_1}:\frac{{x - 5}}{6} = \frac{y}{4} = \frac{{z + 5}}{{ - 5}}$. Biết rằng có 2 điểm ${M_1},{M_2}$ trên $(d_1)$ và 2 điểm ${N_1},{N_2}$ trên ${d_2}$ sao cho ${M_1}{N_1},{M_2}{N_2}$ song song $(P)$ đồng thời $(P)$ cách mặt phẳng 1 khoảng bằng 2. Tính $d = {M_1}{N_1} + {M_2}{N_2}$
$d = 6 + 5\sqrt 2 $$d = 5\sqrt 2 $$d = 5 + 5\sqrt 2 $$d = 6\sqrt 2 $

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$d = 6 + 5\sqrt 2 $

Gửi 1 năm trước

1
KHÔNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT À BẠN – khởi kendy1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP