Có bao nhiêu giá trị $m$ nguyên thuộc...

Có bao nhiêu giá trị $m$ nguyên thuộc đoạn $\left[ { - 2018;2018} \ri...

0
Có bao nhiêu giá trị $m$ nguyên thuộc đoạn $\left[ { - 2018;2018} \right]$ để phương trình: $m{.9^{{x^2} - 2x}} - \left( {2m + 1} \right){.6^{{x^2} - 2x}} + m{.4^{{x^2} - 2x}} = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $\left( {0;2} \right)$?
2012 2013 2011 2010

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2012

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP