Cho hình chóp $S ABC$có $SA=SB=SC=a sqrt 3...

Cho hình chóp $S.ABC$có $SA=SB=SC=a\sqrt{3}$ và đáy $ABC$ là tam giác...

0
Cho hình chóp $S.ABC$có $SA=SB=SC=a\sqrt{3}$ và đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh bằng $a$ (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng $SA$ và mặt phẳng đáy gần đúng với kết quả nào nhất trong các kết quả sau?
${{65}^{0}}$. ${{70}^{0}}$.${{74}^{0}}$.${{83}^{0}}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
${{70}^{0}}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP