Tính tích phân $ int limits_ 0 ^...

Tính tích phân $\int\limits_{0}^{1}{\frac{2xdx}{{{x}^{2}}+1}}$ ta đượ...

0
Tính tích phân $\int\limits_{0}^{1}{\frac{2xdx}{{{x}^{2}}+1}}$ ta được kết quả là:
$\frac{1}{2}$. $\ln 2$.1.$\frac{\ln 2}{2}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\ln 2$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP