Cho hàm số y= x ^ 3 -3...

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+3\].Gọi M và m lần lượt là giá tr...

0
Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+3\].Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn \[\left[ 1;3 \right]\].Tính giá trị T = M + m .
\[2.\]\[4.\]\[3.\]\[0.\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[2.\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP