Tập nghiệm của bất phương trình $ log...

Tập nghiệm của bất phương trình $\log \left( {{x}^{2}}+25 \right)>\lo...

0
Tập nghiệm của bất phương trình $\log \left( {{x}^{2}}+25 \right)>\log \left( 10x \right)$ là
\[\mathbb{R}\backslash \left\{ 5 \right\}\]\[\mathbb{R}\]\[\left( 0;+\infty \right)\] \[\left( 0;5 \right)\cup \left( 5;+\infty \right)\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\left( 0;5 \right)\cup \left( 5;+\infty \right)\]

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP