Trong không gian Oxyz cho đường thẳng $d:...

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d:\left\{ \begin{array}{l}x =...

0
Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d:\left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y = 2 + 3t\,\,\,\,(t \in R)\\z = 5 - t\end{array} \right.$ Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của $d$?
$\,\overrightarrow{{{u}_{1}}}=\left( 0;3;-1 \right).$ $\,\overrightarrow{{{u}_{2}}}=\left( 1;3;-1 \right).$ $\,\overrightarrow{{{u}_{3}}}=\left( 1;-3;-1 \right).$ $\,\overrightarrow{{{u}_{4}}}=\left( 1;2;5 \right).$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\,\overrightarrow{{{u}_{1}}}=\left( 0;3;-1 \right).$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP