Chọn mệnh đề đúng?...

Chọn mệnh đề đúng?

0
Chọn mệnh đề đúng?
$\int{\sin (3-5x)dx=5}\cos (3-5x)+C.$$\int{\sin (3-5x)dx=-\frac{1}{5}}\cos (3-5x)+C.$$\int{\sin (3-5x)dx=\frac{1}{5}}\cos (5x-3)+C.$$\int{\sin (3-5x)dx=-\frac{1}{3}}\cos (3-5x)+C.$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\int{\sin (3-5x)dx=\frac{1}{5}}\cos (5x-3)+C.$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP