Tính môđun của số phức $z$ biết overline...

Tính môđun của số phức $z$ biết \[\overline{z}=(2i-1)(3+i)\].

0
Tính môđun của số phức $z$ biết \[\overline{z}=(2i-1)(3+i)\].
$\left| z \right|=5\sqrt{2}$.$\left| z \right|=2\sqrt{5}$.$\left| z \right|=\sqrt{10}$.$\left| z \right|=\sqrt{26}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Để tham khảo lời giải chi tiết các bạn truy cập vào Blog Toán Học theo địa chỉ dưới đây:

$\left| z \right|=5\sqrt{2}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP