Cho phương trình$ left sin x+1 right left...

Cho phương trình$\left( \sin x+1 \right)\left( \sin 2x-m\sin x \right...

0
Cho phương trình$\left( \sin x+1 \right)\left( \sin 2x-m\sin x \right)=m{{\cos }^{2}}x$. Tìm tập S tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có nghiệm trên khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{6} \right)$.
$S=\left( 0;\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.$S=\left( 0;1 \right)$.$S=\left( 0;\frac{1}{2} \right)$.$S=\left( -1;\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$S=\left( 0;\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP