Cho x y là các số thực dương...

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn ${{5}^{x+2y}}+\frac{3}{{{3}^{x...

0
Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn ${{5}^{x+2y}}+\frac{3}{{{3}^{xy}}}+x+1=\frac{{{5}^{xy}}}{5}+{{3}^{-x-2y}}+y(x-2)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=x+y$.
${{T}_{\min }}=2+3\sqrt{2}$.${{T}_{\min }}=3+2\sqrt{3}$.${{T}_{\min }}=1+\sqrt{5}$.${{T}_{\min }}=5+3\sqrt{2}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
${{T}_{\min }}=3+2\sqrt{3}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP