Biết rằng hàm số $y= frac ax+1 bx-2...

Biết rằng hàm số $y=\frac{ax+1}{bx-2}$ có tiệm cận đứng là $x=2$ và t...

0
Biết rằng hàm số $y=\frac{ax+1}{bx-2}$ có tiệm cận đứng là $x=2$ và tiệm cận ngang là$y=3$. Hiệu $a-2b$ có giá trị là
4510

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP