Cho hình hộp ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD...

Hình Học Không Gian (Thể Tích - Nón, Trụ, Cầu) Cho hình hộp ABCD.A'B'...

4
Hình Học Không Gian (Thể Tích - Nón, Trụ, Cầu)

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a, $\widehat{ABC}$=60. Biết A'O vuông góc với đáy và cạnh bên hợp với đáy 1 góc 60. tính thể tích khối đa diện OABC'D'

$A. V=\frac{a^{3}}{8}$

$B. V=\frac{3a^{3}}{4}$

$C. V=\frac{a^{3}}{6}$

$D. V=\frac{a^{3}}{12}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
4

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP