Cho không khí chứa 80% thể tích là...

Chương 4: Oxi - Không Khí Cho không khí (chứa 80% thể tích là khí ni...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Cho không khí (chứa 80% thể tích là khí nito tác dụng với đồng nung nóng trong thiết bị kín, xảy ra phản ứng oxi hóa đồng thành đồng (II) oxit. Phản ứng xong, người ta thu được 160 cm3 khí nito. Thể tích không khí trong thiết bị trước khi xảy ra phản ứng là:

A. 200 cm3 B.400 cm3. C. 300 cm3 D. 500 cm3.

(Các thể tích khí đo ở đktc)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong không khí 80 cm3 khí nito có trong 100 cm3 không khí.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy thể tích của không khí trong thiết bị trước khi xảy ra phản ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP