Cho luồng khí CO qua ống sứ chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho luồng khí CO qua...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho luồng khí CO qua ống sứ chứa 56,64 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp rắn X và hỗn hợp khí Y. Hấp thu toàn bộ khí Y vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 32 gam gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch sau phản ứng thu được 8 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết rắn X trong 360 gam dung dịch HNO3 35,7% thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối có khối lượng 148,2 gam và hỗn hợp các khí, trong đó oxi chiếm 61,538% về khối lượng. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch Z gần nhất với giá trị nào sau đây ? A. 17,0%. B. 15,0%. C. 20,0%. D. 23,0%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHNO3 = 2,04 —> nH2O = 1,02 nO bị lấy = nCO2 = 0,32 + 0,08.2 = 0,48 —> mX = 56,64 – 0,48.16 = 48,96 Bảo toàn khối lượng —> m khí = 10,92 —> Khí gồm O (10,92.61,538%/16 = 0,42) và N (0,3) Z chứa Fe(NO3)3 (u mol) và Fe(NO3)2 (v mol) —> 242u + 180v = 148,2 Bảo toàn N —> 3u + 2v + 0,3 = 2,04 —> u = 0,3 và v = 0,42 mddZ = mX + mddHNO3 – m khí = 398,04 —> C%Fe(NO3)3 = 18,24%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP