Đun nóng một este đơn chức có phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng một este đơ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng một este đơn chức có phân tử khối là 100 với dung dịch NaOH, thu được hợp chất có nhánh X và ancol Y. Cho hơi Y qua CuO đốt nóng rồi hấp thụ sản phẩm vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được dung dịch Z. Thêm H2SO4 loãng vào Z thì thu được khí CO2. Tên gọi của este là : A. Etyl metacrylat B. etyl isobutyrat C. metyl isobutyrat D. metyl metacrylat

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
M = 100 —> C5H8O2 Z + H2SO4 —> CO2 nên Z chứa (NH4)2CO3, khi đó Y là CH3OH vì: CH3OH —> HCHO —> (NH4)2CO3 Muối X có nhánh nên este là: CH2=C(CH3)-COOCH3 —> metyl metacrylat

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP