Thủy phân hoàn toàn 21 8 gam đipeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 21,8 gam đipeptit mạch hở Glu-Ala trong NaOH vừa đủ thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là : A. 26,2 B. 24,0 C. 28,0 D. 30,2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nGlu-Ala = 0,1 —> Muối gồm GluNa2 (0,1) và AlaNa (0,1) —> m muối = 30,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP