Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng m gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức với lượng dư dung dịch KOH thì có tối đa 11,2 gam KOH phản ứng, thu được ancol Y và dung dịch chứa 24,1 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của m là A. 21,2 B. 12,9 C. 20,3 D. 22,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt Y —> nCO2 = 0,4 và nH2O = 0,5 —> nY = nH2O – nCO2 = 0,1 —> Y là C4H9OH nKOH = 0,2 > 0,1 —> X phải có este của phenol nH2O = nEste của phenol = (0,2 – 0,1)/2 = 0,05 Bảo toàn khối lượng: mX + mKOH = m muối + mC4H9OH + mH2O —> mX = 21,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP