Để tác dụng hết với x mol triglixerit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để tác dụng hết với ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để tác dụng hết với x mol triglixerit X cần dùng tối đa 7x mol Br2 trong dung dịch. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn x mol X trên bằng khí O2, sinh ra V lít CO2 (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa V với x và y là A. V = 22,4(3x + y) B. V = 44,8(9x + y) C. V = 22,4(7x + 1,5y) D. V = 22,4(9x + y)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Độ không no của X là k = 7x/x + 3 = 10 —> x(10 – 1) = V/22,4 – y —> V = 22,4(9x + y)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP