Hỗn hợp A gồm hai ancol đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm hai an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm hai ancol đơn chức, cùng bậc, mạch thẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lấy 6,97 gam hỗn hợp A dẫn qua CuO nung nóng, thu được chất rắn B và dung dịch C. Cho B tan hết trong trong dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Chia dung dịch C làm hai phần: Phần 1 tác dụng vừa đủ với 2,76 gam K2CO3 (phản ứng không sinh khí) Phần 2 thêm một lượng CuSO4 khan dư lắc kỹ, lọc tách phần chất rắn thu được phần chất lỏng D. Cho D tác dụng với Na dư thu được 0,784 lít (đktc) Tính hiệu suất chung của quá trình oxi hóa các ancol, biết khối lượng CuSO4 tăng 1,08 gam so với trước khi cho vào phần 2.Xác định công thức cấu tạo hai ancol trong A.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ancol bị oxi hóa thành axit nên chúng cùng bậc 1. RCH2OH + CuO —> RCHO + Cu + H2O a………………………….a………..a……….a RCH2OH + 2CuO —> RCOOH + 2Cu + H2O b…………………………..b………..2b……b RCH2OH dư = x mol Bảo toàn electron —> 2(a + 2b) = 3.0,1 —> a + 2b = 0,15 (1) Phần 1: nRCHO = ka, nRCOOH = kb, nRCH2OH dư = kx; nH2O = ka + kb —> nK2CO3 = kb = 0,02 (2) Phần 2: nRCHO = a – ka, nRCOOH = b – kb, nRCH2OH dư = x – kx; nH2O = a + b – ka – kb CuSO4 khan hút hết H2O —> nH2O = a + b – ka – kb = 0,06 (3) (3) – (2) —> (a + 2b) – k(a + 2b) – b = 0,04 Thế (1) —> 0,15k = 0,11 – b (2) —> k = 0,02/b thế vào phương trình trên: —> b = 0,05 và k = 0,4 (1) —> a = 0,05 Chất lỏng D gồm RCOOH (b – kb = 0,03), RCH2OH dư (x – kx = 0,6x) và RCHO —> nH2 = 0,03/2 + 0,6x/2 = 0,035 —> x = 1/15 H = (a + b)/(a + b + x) = 60% MA = 6,97/(a + b + x) = 41,82 —> CH3OH và C2H5OH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP