Đun nóng 0 1 mol hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,1 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai este đều no, mạch hở với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử C và 16,88 gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,29 mol O2. Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn hơn trong X là: A. 51,77% B. 55,58% C. 43,24% D. 47,96%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAg = 0,4 —> nHCOONa = 0,2 mZ = 16,88 —> nCH3COONa = 0,04 nO(Y) = nNaOH = 0,24 Đốt Y —> nCO2 = u và nH2O = v —> nY = 0,1 = v – u Bảo toàn O —> 0,24 + 0,29.2 = 2u + v —> u = 0,24 và v = 0,34 —> Số C của Y = u/nY = 2,4 —> C2 và C3 Mặt khác, số chức trung bình = nZ/nX = 2,4 —> Y gồm C2H4(OH)2 (0,06) và C3H5(OH)3 (0,04) Kết hợp số mol các muối ta có X chứa: (HCOO)2C2H4: 0,06 mol (HCOO)2(CH3COO)C3H5: 0,04 —> %(HCOO)2(CH3COO)C3H5 = 51,77%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP