Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam P2O5 vào d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 12,92 gam hỗn hợp rắn khan. Giá trị của m là A. 7,35 B. 8,82 C. 6,39 D. 10,65

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Công thức chung của kiềm là ROH (0,15 mol) —> R = (0,1.23 + 0,05.39)/0,15 = 85/3 + Nếu sản phẩm là RH2PO4 (0,15 mol) —> mRH2PO4 = 18,8 + Nếu sản phẩm là R2HPO4 (0,075 mol) —> mR2HPO4 = 11,45 + Nếu sản phẩm là R3PO4 (0,05 mol) —> mR3PO4 = 9 Dễ thấy 11,45 < 12,92 < 18,8 nên sản phẩm là RH2PO4 (a mol) và R2HPO4 (b mol) —> nROH = a + 2b = 0,15 m rắn = 376a/3 + 458b/3 = 12,92 —> a = 0,03 và b = 0,06 Bảo toàn P —> nP2O5 = (a + b)/2 = 0,045 —> mP2O5 = 6,39

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP